Info

Fler vårdgivare bör överväga att hyra ssk

Vården är en bransch som är i ständig förändring. Efterfrågan på utbildad och kompetent vårdpersonal tycks ständigt öka. Som ett resultat av detta har många vårdgivare börjat vända sig till bemanningsföretagen för att få hjälp med att täppa igen sina luckor i bemanningen. Därför har de ofta valt att hyra ssk för att kunna fortsätta ge sina patienter en god vård. I denna artikel utforskar vi hur de inhyrda sjuksköterskorna kan bidra till verksamheterna och huruvida de har en positiv inverkan på patientvården!

3 goda skäl för vårdgivare att hyra ssk

Det kan finnas många olika skäl för en vårdgivare att hyra ssk från tid till annan. Några av de vanligaste anledningarna till att de väljer att göra detta är för att:

  • Ta itu med personalbristen. En av de allra vanligaste anledningarna till att vårdgivare väljer att hyra sjuksköterskor är för att ta itu med den aktuella personalbristen i verksamheten. Denna brist kan till exempel uppkomma på grund av att ett ökat antal patienter söker vård samtidigt. I andra fall rör det sig om helt andra faktorer som bidrar till att skapa luckor i bemanningen.
  • Förebygga utbrändhet. Många vårdgivare väljer också att hyra ssk som ett sätt att förebygga utbrändhet. För genom att plocka in konsulter via ett bemanningsföretag kan de lätta lite på det tryck som vilar på de ordinarie medarbetarna. Därmed tar de sitt arbetsgivaransvar och ser till medarbetarnas välbefinnande.
  • Förbättra patientvården. Ett annat gott skäl att hyra in sjuksköterskor är för att se till så att patientvården förbättras. Förekomsten av inhyrda sjuksköterskor kan nämligen ha en positiv inverkan på kvaliteten på vården såväl som på patienternas nöjdhet. Till exempel kan det leda till minskade väntetider, tillräckligt höga nivåer av bemanning samt möjligheten att erbjuda specialistvård.

Så för att sammanfatta det hela finns det alltså många goda skäl för vårdgivare att plocka in hyrsjuksköterskor vid behov. Fördelarna med att göra detta är nämligen flera för såväl vårdgivarna ifråga som för deras medarbetare och patienter. De inhyrda konsulterna kan bland annat täppa igen luckor i bemanningen, förebygga utbrändhet hos den ordinarie personalen samt förbättra patientvården.